ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ

28/10/2022

Σπουδαίο κρακ γιούνιτ γυναικείου μπέσιμπολ περιοδάει τσεπαρχίαι των ΗΠΑ, αναζητώντας ανδρικές ομάδες δια τις κερδάει. Δυστυχώς για τα κορίτσα μας, τελικά πέφτονε σε ομάδα ψυχοπαθών-μισθοφόρων που λένε "αν χάσομε στο μπέσιμπολ, τότε στάζομε αίμα". Ακολουθεί αδιανόητο σφαχτοπουρσούτ με πολλά θύματα, άφθονο αίμα και την αγωνία να χτυπάει 32 πίεση.

Σκηνοθεσία περάστε-σκουπίστε-τελειώσατε, ερμηνείες που δεν θα χώραγαν ούτε στα Νούμερα του Δεληβοριά και διάλογοι αλαφρώς καλύτεροι (όχι δύσκολο) σε μια Καρακάσια ταινία που δεν χαρίζει ρεζέρβες και στραηκ-αουτ.