11/12/2019

Έναρξη σεζόν του με το Elves που λέει σκληρές αλήθειες. Οι ναζί φτιάνουν στράτευμα με αιμομικτικά ξωτικά ή κάτι παρόμοιο, ο αγιοβασίλης καπνίζει μόνο γόπα, μια μάνα πνίγει γατιά και ο παππούς είναι ανώμαλος.

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΝΑ ΕΧΟΜΕ.

Watch full movie

Κάντε κάνα λαηκ: The Film Pit on Facebook

Κάντε σασκραή για να βρείτε όλα τα κινηματογραφικά έπη που μας έχουν απασχολήσει, καθώς και άλλα καλούδια: The Film Pit on YouTube