Ι ΜΙΛΙΟΡΙ ΑΟΥΓΚΟΥΡΙ, ΤΟΥ ΩΛ Α ΓΚΟΥΝΤ ΝΑΙΤ

28/12/2022

Χριστουγεννιάτικο φτωχοσλάσερ με σκηνοθέτη τον μίστερ Λαστ χάους ον δε Λεφτ; ΠΡΟΦΑΝΩΣ και μας κάμει για τελευταίο πόδκαστ του 2022.

Γκοπέλες σε αμερικανικό ντορμ με ένοχο ΠΑΡΛΕΘΟ αρχίζουν και παίρνουν πρέφα ότι το εν λόγω ΠΑΡΛΕΘΟ έχει έρθει για να τα πει και δεν εννοούμε τα κάλαντα.

Αρκετά υποτιμημένη πιονέρικη δημιουργία του είδους, πέρασε στο ψιλοντούκου και εμείς σας τηνε σερβίρουμε μαζί με ΑΛΑΦΡΑ κουβέντα δια το τέλος της κρονιάς. Καλά να σας μπει το 2023 φίλαι και φίλοι.

See you on the other side.